accounting lietuviškai

accounting vertimas buhalterinė apskaita

 • account book (n.) didžioji knyga
 • account statement (n.) sąskaitos, pasakojimas, ataskaita
 • consolidated account (n.) konsoliduotoji finansinė ataskaita
 • account for (v.) pateisinti
 • account for () paaiškinti
 • financial accounting (n.) finansų apskaita
 • standardised accounting system (n.) standartizuotosios apskaitos sistema
 • management accounting (n.) valdymo apskaita
 • book of account (n.) didžioji knyga
 • no-account (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • European accounting system (n.) Europos apskaitos sistema
 • bank account (n.) indėlis
 • cash account (n.) kasos aparatas
 • on no account () tikrai ne, jokiu būdu, nieku gyvu, žinoma, ne, visiškai ne
 • take into account (v.) paisyti, skaitytis su, kreipti dėmesį į, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį
 • take account (v.) suprasti
 • regional accounting (n.) regioninė apskaita
 • on account of () nuo, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, ið, dėl to, kad
 • accounting entry (n.) apskaitos įrašas
 • accounting system (n.) apskaitos sistema
 • public accounting (n.) valstybinio sektoriaus finansų apskaita
 • trading account (n.) apyvartinė sąskaita
 • historical account (n.) chronologinis faktų išdėstymas
 • current account (n.) einamoji sąskaita
 • Current account Einamosios sąskaitos balansas
 • expense account (n.) reikalavimas, pretenzijos, ieškinys
 • International Bank Account Number IBAN
 • savings account (n.) taupomoji sąskaita
 • unit of account (n.) vienetas, padala
 • Balance (accounting) Saldo
Paaiškinimas anglų kalba
 • (explanation) a convincing explanation that reveals basic causes Type of: explanation
 • (system of rules) a system that provides quantitative information about finances Type of: system of rules
 • (occupation) the occupation of maintaining and auditing records, and preparing financial reports for a business
 • (register) a bookkeeper's chronological list of related debits and credits of a business; forms part of a ledger of accounts
 • (financial statement) a statement of recent transactions and the resulting balance
 • (be) to be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something Type of: be
 • (calculate) to keep an account of
 • (inform) to give an account or representation of in words
 • (declare) to furnish a justifying analysis or explanation
Netoliese accounting esantys žodžiai