account lietuviškai

account vertimas 1. n 1) sąskaita; account current (sutr. a/c) einamoji sąskaita; 2) ataskaita; to call to account pareikalauti pasiaiškinti; 3) pranešimas; 4) kom. faktūra; of no account nežymus, nedidelis; on account of dėl; on no account jokiu būdu; on account kreditan; to turn to accountpakreipti savo naudai; to take into accountatsižvelgti; įkalkuliuoti;2. v laikyti; to account for aiškinti

 • account book (n.) didžioji knyga
 • account for (v.) pateisinti
 • account for () paaiškinti
 • account statement (n.) sąskaitos, pasakojimas, ataskaita
 • on account of () nuo, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, ið, dėl to, kad
 • consolidated account (n.) konsoliduotoji finansinė ataskaita
 • cash account (n.) kasos aparatas
 • book of account (n.) didžioji knyga
 • bank account (n.) indėlis
 • trading account (n.) apyvartinė sąskaita
 • take account (v.) suprasti
 • no-account (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • on no account () tikrai ne, jokiu būdu, nieku gyvu, žinoma, ne, visiškai ne
 • take into account (v.) paisyti, skaitytis su, kreipti dėmesį į, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį
 • historical account (n.) chronologinis faktų išdėstymas
 • current account (n.) einamoji sąskaita
 • Current account Einamosios sąskaitos balansas
 • expense account (n.) reikalavimas, pretenzijos, ieškinys
 • savings account (n.) taupomoji sąskaita
 • International Bank Account Number IBAN
 • unit of account (n.) vienetas, padala
Paaiškinimas anglų kalba
 • (history) a record or narrative description of past events
 • (news) a short account of the news
 • (relationship) a formal contractual relationship established to provide for regular banking, brokerage, or business services
 • (explanation) a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure, operation, circumstances, or so on
 • (importance) importance or value Type of: importance
 • (account statement) a statement of recent transactions and the resulting balance
 • (informing) the act of informing by verbal report
 • (bill) an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered
 • (profit) the quality of taking advantage Type of: profit
 • (rational motive) a rational motive for a belief or action
 • (be) to be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something Type of: be
 • (calculate) to keep an account of
 • (inform) to give an account or representation of in words
 • (declare) to furnish a justifying analysis or explanation
Netoliese account esantys žodžiai